TV& VIDEO

khu vực thủy lợi

Cảnh báo về tình trạng xâm phạm các công trình thủy lợi

Cảnh báo về tình trạng xâm phạm các công trình thủy lợi

VTV.vn - Ở một số địa phương trong nước, các con đập cũng như công trình thủy lợi nói chung đã bị xuống cấp theo thời gian do tự nhiên và do cả tác động của con người.