TV& VIDEO

Khu xử lý chất thải

TP.HCM đề nghị 3 nhà máy giảm công suất để hạn chế mùi hôi

TP.HCM đề nghị 3 nhà máy giảm công suất để hạn chế mùi hôi

VTV.vn - Sở TN&MT TP.HCM đã gửi công văn yêu cầu 3 công ty đang hoạt động ở bãi rác Đa Phước giảm công suất.