khuất phục

"Sư tử" Cameroon đã bị người Mexico khuất phục như thế nào?

"Sư tử" Cameroon đã bị người Mexico khuất phục như thế nào?

Bàn thắng duy nhất của Peralta đã giúp Mexico khuất phục "sư tử bất khuất" Cameroon với thắng lợi tối thiểu.