TV& VIDEO

khủng bố hàng không

LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố hàng không dân sự: Vẫn còn lỗ hổng?

LHQ giải quyết mối đe dọa khủng bố hàng không dân sự: Vẫn còn lỗ hổng?

VTV.vn - Theo luật sư Matthew R.Lee, điều không được nhắc tới trong nghị quyết mới của HĐBA Liên Hợp Quốc về giải quyết mối đe dọa khủng bố hàng không dân sự là yếu tố con người.