khủng bố ở châu Âu

Khủng bố một lần nữa thách thức Liên minh châu Âu

Khủng bố một lần nữa thách thức Liên minh châu Âu

VTV.vn - Những thách thức an ninh mới, trong đó có khủng bố, đang tác động đến đời sống người dân, đặt EU trước thách thức phải thay đổi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive