TV& VIDEO

khủng bố ở châu Âu

Khủng bố một lần nữa thách thức Liên minh châu Âu

Khủng bố một lần nữa thách thức Liên minh châu Âu

VTV.vn - Những thách thức an ninh mới, trong đó có khủng bố, đang tác động đến đời sống người dân, đặt EU trước thách thức phải thay đổi.