TV& VIDEO

khủng bố ở Pakistan

Nỗi buồn “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” tại Lahore, Pakistan

Nỗi buồn “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” tại Lahore, Pakistan

VTV.vn - Ngày 28/3, một bầu không khí tang tóc bao trùm Lahore, Pakistan khi tang lễ cho những người đã khuất được tổ chức.