TV& VIDEO

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: Cô giáo bán điểm cho học sinh, đổi lấy sữa

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: Cô giáo bán điểm cho học sinh, đổi lấy sữa

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng lương thực tại Venezuela khiến hệ thống giáo dục của Venezuela rơi vào tình trạng bế tắc suốt nhiều tháng qua.