TV& VIDEO

khủng hoảng nông nghiệp

EC đề xuất các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nông nghiệp

EC đề xuất các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nông nghiệp

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra thông báo sẽ triển khai các biện pháp đặc biệt, để hỗ trợ nông dân các quốc gia thành viên đang trong giai đoạn khủng hoảng giá nông sản.