TV& VIDEO

khủng hoảng thương hiệu

Johnson & Johnson đối mặt với khủng hoảng thương hiệu

Johnson & Johnson đối mặt với khủng hoảng thương hiệu

VTV.vn - Rất nhiều người sử dụng sản phẩm của Johnson & Johnson đã đăng bài kêu gọi tẩy chay hãng này.