TV& VIDEO

khung trời

Bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

 Thân hình bé Vân phát triển bình thường như các đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi cái đầu liên tục phát triển...