TV& VIDEO

khuyên bảo

“Để gia đình mình và bản Cá Nọi là điểm sáng cho nơi khác làm theo”

“Để gia đình mình và bản Cá Nọi là điểm sáng cho nơi khác làm theo”

 Đó là tâm sự nhưng thể hiện quyết tâm của ông Hơ Chứ Xá, dân tộc Mông, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.