TV& VIDEO

kì công

Quà sáng Hà Nội

Quà sáng Hà Nội

 Bữa sáng ăn nhẹ, thường được gọi là “quà sáng”, bởi đó là những thức được mua từ góc chợ, vỉa hè, quán cóc, chứ không cần kì công chuẩn bị trong khuôn bếp mỗi gia đình.