TV& VIDEO

kĩ năng ngôn ngữ

Sách hay: ‘Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ’

Sách hay: ‘Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ’

VTV.vn - Đây là bộ sách ứng dụng đầu tiên và duy nhất được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học về mặt lí thuyết, thực nghiệm liên quan đến tâm lý học, ngôn ngữ học...