TV& VIDEO

kỉ vật

Sao Việt tích cực “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”

Sao Việt tích cực “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”

 Rất nhiều nghệ sĩ đã gửi những kỉ vật của mình đến phiên đấu giá gây quỹ ủng hộ trẻ em bất hạnh trong hội chợ Mottana Noel 2013 với chủ đề: Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc.