TV& VIDEO

kia kìa

Liệu có ngăn chặn được nạn cát tặc?

Liệu có ngăn chặn được nạn cát tặc?

Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên khu vực dọc sông Hồng đang diễn ra nhiều năm qua và diễn biến khá phức tạp.