TV& VIDEO

kích cỡ

Thay đổi quan niệm từ tên gọi kích cỡ quần áo

Thay đổi quan niệm từ tên gọi kích cỡ quần áo

VTV.vn - Thay vì đặt tên theo tiêu chuẩn ký hiệu như S, M, hay XL, một nhà thiết kế người Israel đã sử dụng những chữ cái từ A đến G đặt tên cho kích cỡ quần áo.