TV& VIDEO

kịch đương đại

"Sương sớm" trình diễn tại Hà Nội

"Sương sớm" trình diễn tại Hà Nội

Sau buổi biểu diễn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 13 - 14/11/2012, vở múa "Sương sớm" sẽ tiếp tục được trình diễn một đêm duy nhất vào ngày 22/1 tới đây tại Hà Nội.