TV& VIDEO

kích thích thần kinh

Có ý thức trở lại sau 15 năm sống thực vật

Có ý thức trở lại sau 15 năm sống thực vật

VTV.vn - Một bệnh nhân người Pháp sống đời sống thực vật trong suốt 15 năm mới đây đã có dấu hiệu tỉnh lại.