TV& VIDEO

kiềm chế

Kinh nghiệm quản lý giá thuốc tại châu Âu

Kinh nghiệm quản lý giá thuốc tại châu Âu

Quản lý giá dược phẩm để người dân và hệ thống an sinh xã hội chịu được chi phí y tế, nhưng vẫn để các hãng dược phẩm thu được lợi nhuận là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào cũng phải tìm cách giải quyết.