TV& VIDEO

kiếm hiệp

Phim mới trên VTV Cần Thơ: Kiếm hiệp tình duyên

Phim mới trên VTV Cần Thơ: Kiếm hiệp tình duyên

Bộ phim là câu chuyện kiếm hiệp giữa thế giới thực tại và trò chơi ảo với bối cảnh thực tại của năm 2030 được kéo thời gian trở lại đời Đường.