TV& VIDEO

kiểm kê

Vụ nổ pháo hoa gây thiệt hại cho 1.350 hộ dân Phú Thọ

Vụ nổ pháo hoa gây thiệt hại cho 1.350 hộ dân Phú Thọ

Vụ nổ kho pháo hoa ở Xí nghiệp Z4 thuộc Nhà máy Z121 đã làm hàng trăm hộ, cơ quan bị thiệt hại nặng như nứt tường, bay mái nhà.