kiêm nhiệm

Bất cập trong việc quản lý đường ven biển vịnh Lăng Cô

Bất cập trong việc quản lý đường ven biển vịnh Lăng Cô

Sau 5 năm được Worldbays Club bình chọn là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Lăng Cô đã có những chuyển biến mạnh mẽ nhưng công tác quản lý tại đây vẫn còn nhiều bất cập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive