TV& VIDEO

kiếm ra

Bỏ mức lương cao đi làm... thợ bánh

Bỏ mức lương cao đi làm... thợ bánh

Sau 9 năm làm môi giới cổ phiếu năng lượng ở Cargill và 5 năm làm tại công ty tài chính nổi tiếng McKinsey, Tom Molnar đã quyết định chuyển sang một nghề hoàn toàn khác: Thợ làm bánh mỳ.