kiểm soát đặc biệt

Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải ra môi trường

Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải ra môi trường

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án kiểm soát đặc biệt các hoạt động xả thải ra môi trường.