TV& VIDEO

kiểm soát giết mổ lợn

TP.HCM: Sẽ đóng cửa các lò mổ tự phát

TP.HCM: Sẽ đóng cửa các lò mổ tự phát

VTV.vn - Đến cuối năm 2017, tất cả cơ sở giết mổ thủ công trên địa bàn TP.HCM phải chấm dứt hoạt động, ngoại trừ 2 cơ sở giết mổ tại huyện Cần Giờ cung cấp cho người dân của huyện.