TV& VIDEO

kiểm soát giết mổ

TP.HCM lập 10 đoàn thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm

TP.HCM lập 10 đoàn thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV.vn - Tại TP.HCM, các đơn vị liên quan sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra chuyên ngành tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong công tác đảm bảo ATTP.