TV& VIDEO

kiểm soát kháng sinh

Yêu cầu KFC thắt chặt quy định về kiểm soát kháng sinh

Yêu cầu KFC thắt chặt quy định về kiểm soát kháng sinh

VTV.vn - Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Mỹ đã yêu cầu KFC thắt chặt quy định về kháng sinh để bảo vệ người tiêu dùng khỏi nguy cơ nhiễm siêu vi khuẩn.