TV& VIDEO

kiểm soát ô nhiễm

Trung Quốc phát động chiến dịch giám sát môi trường lớn nhất lịch sử

Trung Quốc phát động chiến dịch giám sát môi trường lớn nhất lịch sử

VTV.vn - Trong nỗ lực tuyên chiến với tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã phát động chiến dịch giám sát môi trường cấp quốc gia lớn nhất trong lịch sử.