TV& VIDEO

kiểm soát thuốc lá

Senegal cảnh báo người dân về hiểm họa của thuốc lá

Senegal cảnh báo người dân về hiểm họa của thuốc lá

VTV.vn - Quốc hội Senegal đã ủng hộ việc các bức ảnh màu cảnh báo về tác hại của thuốc lá phải chiếm 70% cả hai mặt bao thuốc.