kiểm soát xe

Quảng Bình đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải

Quảng Bình đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải

VTV.vn - Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải, bước đầu đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.