TV& VIDEO

kiểm soát xe

Quảng Bình đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải

Quảng Bình đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải

VTV.vn - Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải, bước đầu đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.