kiểm tra an toàn

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường, xã mới dừng ở nhắc nhở

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường, xã mới dừng ở nhắc nhở

VTV.vn - Từ năm 2015, nhiều nơi đã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm cấp phường, xã. Tuy nhiên, hoạt động này mới chỉ dừng ở nhắc nhở.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive