TV& VIDEO

kiểm tra chất cấm

Phòng thí nghiệm thử chất cấm trên thực phẩm miễn phí tại Hà Nội

Phòng thí nghiệm thử chất cấm trên thực phẩm miễn phí tại Hà Nội

VTV.vn - Hiện nay, người tiêu dùng đã có thể kiểm tra chất cấm trên thực phẩm tại phòng kiểm nghiệm miễn phí lần đầu tiên có tại một hội chợ hàng Tết ở Hà Nội.