TV& VIDEO

kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Nam

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Nam

VTV.vn - Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam.