kiểm tra giám sát

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất

VTV.vn - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích, phong trào.