kiểm tra mắt

Kiểm tra thị lực trực tuyến - Bạn thử chưa?

Kiểm tra thị lực trực tuyến - Bạn thử chưa?

VTV.vn - Một số công ty tại Mỹ đã có những bài kiểm tra thị lực trực tuyến tương tự như các bài kiểm tra tại phòng khám nhãn khoa.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive