TV& VIDEO

kiểm tra mắt

Kiểm tra thị lực trực tuyến - Bạn thử chưa?

Kiểm tra thị lực trực tuyến - Bạn thử chưa?

VTV.vn - Một số công ty tại Mỹ đã có những bài kiểm tra thị lực trực tuyến tương tự như các bài kiểm tra tại phòng khám nhãn khoa.