TV& VIDEO

kiểm tra nguồn thải

UBND TP.HCM nghe báo cáo về xử lý mùi hôi phía Nam thành phố

UBND TP.HCM nghe báo cáo về xử lý mùi hôi phía Nam thành phố

VTV.vn - Khắc phục ô nhiễm môi trường là một trong những nội dung sẽ được đưa ra trong cuộc họp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì sáng 14/9.