TV& VIDEO

kiểm tra Nhà máy giấy Lee&Man

Kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của Nhà máy giấy Lee & Man

Kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của Nhà máy giấy Lee & Man

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự án Nhà máy giấy Lee & Man của Công ty TNHH Lee & Man.