TV& VIDEO

kiểm tra phòng chống tham nhũng

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc tại Tây Ninh

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc tại Tây Ninh

VTV.vn - Sáng 20/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng có chương trình làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh.