TV& VIDEO

kiểm tra phương tiện thủy chở khách

Tổng kiểm tra phương tiện thủy chở khách trên cả nước

Tổng kiểm tra phương tiện thủy chở khách trên cả nước

VTV.vn -Các Bộ GTVT, Công an, Quốc phòng và Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành trực thuộc TƯ được chỉ đạo tổng kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn.