TV& VIDEO

kiểm tra thực phẩm

Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm

Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa quyết định lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đặc biệt có sự tham gia của các lực lượng công an TP Hà Nội.