kiểm tra tiến độ

Quyết không để Chính phủ nợ đọng văn bản

Quyết không để Chính phủ nợ đọng văn bản

VTV.vn - Tới đây, tất cả những văn bản nợ đọng sẽ được công khai trước báo chí và nhân dân, Bộ nào để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm.