TV& VIDEO

kiểm tra trọng tải xe

Hải Phòng: Bất cập trong quản lý xe quá tải

Hải Phòng: Bất cập trong quản lý xe quá tải

VTV.vn - Trên nhiều tuyến tỉnh lộ của Hải Phòng, việc kiểm soát xe quá tải còn nhiều hạn chế, bất cập.