TV& VIDEO

kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn đến Tết Nguyên đán

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn đến Tết Nguyên đán

VTV.vn - Ủy Ban ATGT quốc gia xác định sẽ tiếp tục siết chặt việc kiểm soát nồng độ cồn với người tham gia giao thông ít nhất là đến hết Tết Nguyên đán.