TV& VIDEO

kiếm việc

Xung đột khiến 2 triệu trẻ em Iraq mồ côi

Xung đột khiến 2 triệu trẻ em Iraq mồ côi

Các tổ chức nhân đạo Iraq vừa ra báo cáo cho biết, tại nước này hiện có tới 2 triệu trẻ em mồ côi và hầu hết các em đều phải sống cực khổ để tự kiếm sống.