TV& VIDEO

kiện đòi bồi thường

Công ty kiểm toán PwC đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường hơn 5 tỉ USD

Công ty kiểm toán PwC đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường hơn 5 tỉ USD

VTV.vn - Công ty kiểm toán PwC đang bị kiện đòi bồi thường 5,5 tỉ USD vì không phát hiện ra sai sót dẫn đến sự sụp đổ của một ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.