TV& VIDEO

kiện ngân hàng

Cựu nhân viên yêu cầu Wells Fargo bồi thường 2,6 tỷ USD

Cựu nhân viên yêu cầu Wells Fargo bồi thường 2,6 tỷ USD

VTV.vn - Hai cựu nhân viên của Wells Fargo đã kiện ngân hàng này, vì đã dùng áp lực ép các nhân viên phải tăng thương vụ với khách hàng để đáp ứng con số tăng trưởng không thực tế.