TV& VIDEO

kiện ra tòa

Vi phạm bản quyền, phạt tới 500 triệu đồng

Vi phạm bản quyền, phạt tới 500 triệu đồng

Cục Bản quyền tác giả vừa triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt các vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.