TV& VIDEO

kiến thức chuyên môn

Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Vì đâu nên nỗi?

Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Vì đâu nên nỗi?

VTV.vn - Theo một thống kê, hiện nay có tới gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ vẫn không tìm được việc làm. Vậy nguyên nhân do đâu?