kiện toàn tổ chức

Kiên quyết tinh giản 2,5% biên chế mỗi năm

Kiên quyết tinh giản 2,5% biên chế mỗi năm

VTV.vn - Giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2021 là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.