TV& VIDEO

kiến trúc sư trưởng

Hùng vĩ đê biển Afsluitdijk –Hà Lan

Hùng vĩ đê biển Afsluitdijk –Hà Lan

Afsluitdijk xứng đáng là một minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng, ý chí và khả năng  chinh phục thiên nhiên của con người.